Enkel Språklære / Simple Linguistics

Nathan Eshete er barn av asylsøkere, født i Norge, og har bodd her hele livet. Han er syv år gammel, og har aldri vært i Etiopia, landet foreldrene hans flyktet fra. Han skal ‘returneres hjem’ 16. mai. Mange andre barn er i nøyaktig samme situasjon. Spørsmålet er, er det egentlig å ‘returnere’ dem når de har levd hele livet sitt her?

Jan Erik Vold angriper dette språkparadokset med et treffende dikt om temaet. Siden flertallet av mine besøkende her på bloggen ikke behersker norsk har jeg våget meg på en oversettelse.

Nathan Eshete is the son of refugees, born in Norway, and has lived here his whole life. He is seven years old, and has never been to Ethiopia, the country his parents fled from. He is to be ‘returned home’ on May 16th. Many other children are in exactly the same situation. The question is, are they really being ‘returned’, when they’ve lived their entire lives here?

Jan Erik Vold addresses this linguistic paradox in a rather fitting poem on the subject. Since most of my visitors here on the blog don’t read or speak Norwegian, I’ve attempted a translation.

ENKEL SPRÅKLÆRE

Returnere
betyr: å sende
tilbake. Å returnere en pakke betyr
å sende pakken
tilbake til der
den kom
ifra. Å returnere et menneske betyr å sende
vedkommende tilbake
til det land denne person
kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, født på
Stord, har aldri
vært i Etiopia. Å sende
Nathan ut av Norge
heter ikke å
returnere.
Det heter: å deportere.

Jan Erik Vold

SIMPLE LINGUISTICS

Return
means: to send
back. To return a package means
to send the package
back to where
it came
from. To return a human means to send
the individual back
to the country that person
came from. Nathan Eshete, 7 years old, born in
Stord, has never
been to Ethiopia. To send
Nathan out of Norway
is not called to
return.
It’s called: to deport.

Jan Erik Vold

Translation by me, with apologies to the poet.

Kilde / Source: www.dagsavisen.no

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s