Ytterst på fartsgrensen

Hammer365: 105/260 You're Getting Sleepy Nå skal jeg ikke promotere alt hva Trygg Trafikk-sjef Jan Johansen sier uten forbehold, men så er det holdningene i kommentarfeltet jeg egentlig syntes var mest interessant å lese, da disse gjenspeiler de dominerende synspunktene jeg har hørt i hverdagslige diskusjoner om veitrafikk og fart:

  • Fartsgrense er noe man skal holde seg OVER.
  • Kjører man med speedometernåla på grensen, så bryter man loven.
  • Ved å holde fartsgrensen skaper man farlige situasjoner.
  • Man er pliktig å kompensere for misvisning på speedometeret.
  • Speedometeret viser ALLTID 10km/t for mye.
  • Det er de som vil kjøre fortest som bestemmer hvor fort alle andre skal kjøre.
  • Folk som holder fartsgrensen ødelegger for dem som ønsker mer spenning i livet.

Ikke for å gi inntrykk av at jeg aldri kjører over fartsgrensen, hellig og uskyldig er jeg ikke, men når grensen en gang er satt er det da for pokker DEN man skal forholde seg til, uten å skjemmes, uten å bli beskyldt for å skape kaos eller farlige situasjoner i trafikken, uten å måtte drive prosentregning under kjøring for å kompensere for misvisning.

Kjører du over fartsgrensen må du regne med å havne bak en som leser skiltene, som følger angitt hastighet for å holde seg på den trygge siden av sikkerhetsmarginene. Å kjøre bil på offentlig vei er ikke en sport, da hører man hjemme på egne baner laget for nettopp dét formålet.

Som sagt i artikkelen, “bilen kan være et livsfarlig våpen i feil hender”, og da er det de som absolutt MÅ kjøre fortest, som MÅ tyne marginene, som MÅ føle adrenalinkick når de kjører på offentlig vei, som er de med feil hender.

Veitrafikklovens §3 sier at “Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”

Flere debattanter bruker denne paragrafen til å argumentere at folk som holder seg på fartsgrensen bryter loven ved å holde igjen de som ønsker å kvalifisere til fartsbot. Hvis man tolker loven dithen har man etter min oppfatning misforstått noe fundamentalt.

Kjører du foran meg og ligger på eller nær fartsgrensen skal du slippe tuting og blinking fra min side. Har jeg det for travelt til å ligge bakenfor skal jeg heller prøve å finne et trygt øyeblikk til å kjøre forbi.

God tur, vel hjem, og husk sikkerhetsbeltet.

Relevante linker:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: