Og språket går sin skeive gang …

Jeg sitter med følelsen at jeg er en av svært, svært få som faktisk bryr meg om å ihvertfall prøve å skrive og snakke noenlunde riktig … ikke minst for å være klar og tydelig på hva jeg prøver å få sagt. Det er helt greit at folk skriver feil, det gjør jeg selv også, så lenge de ikke gjør det med vilje. At man ikke skal få lov til å rette på det barna sier og skriver feil for at de skal lære å snakke og skrive riktig, for at de skal kunne være bedre rustet til å forstå og gjøre seg forstått, blir helt galt i mine øyne. Vi lever i et samfunn som i stadig større grad baserer seg på kommunikasjon. Da er det viktig at man lærer seg de ferdighetene som trengs for å kommunisere på en klar og utvetydig måte.

Skriv gjerne slang eller på dialekt der det passer. Bruk dialekten din. Jeg bryr meg ikke om du legger ut facebookinnlegg på trøndersk eller blogger på tvedestrandsk, så lenge det ikke er noe livsviktig du prøver å meddele verden, som kunne få fatale følger hvis man misforstår nettopp fordi du ikke holder deg til språknormene. Lær barna å gjøre det riktig først, og la dem så leke seg fritt med språket etterpå.

Når jeg hører om elever som først i fjerde klasse begynner å bli korrigert på det de allerede har skrevet feil i tre år, da begynner det å blinke rødt her. Det handler om å legge et godt grunnlag. Unger ønsker å lære å gjøre ting riktig, og hvis man unnlater å hjelpe dem med det fordi man “ikke ønsker å såre dem ved å si at de har gjort noe feil”, gjør man dem en gedigen bjørnetjeneste. Et språk er i utvikling, både muntlig og skriftlig, men å la utviklingen bestå i å dyrke ren slendrian er en uakseptabelt måte å fremskynde utviklingen på.

Du må gjerne sykle på bakhjulet eller med hendene på ryggen, men du må først lære å sykle med begge hjulene på bakken og hendene på styret for å klare å holde balansen, ellers går det galt.

Skal vi ikke like greit innføre denne trenden i matteundervisningen også? Det er jo ikke så farlig om ungene tror at 2+2=5 og 1+3=13 de første årene … for det ordner seg jo etterhvert når uforståelsen for faget er fullstendig innarbeidet, eller hva?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: