Manage your Google

Note: This page is in “scratch-book mode”, i.e. needs a load of cleaning up. I’ll get to that at some point.

Skru av reklamesporing
https://www.google.com/ads/preferences/

Slett all stedshistorikk (trykk på en dato). Sett tjenesten på pause ved å trykke på tannhjulet -> «History settings».
https://maps.google.no/locationhistory/b/0/?hl=en

Se og slett all søkeaktivetet (slett all historikk ved å trykke på tannhjulet, «Remove Items» og «The Beginning of time»). Skru av funksjonen midlertidig fra Tannhjulet -> «Settings».
https://history.google.com/

Se oversikten over alle enheter som er, eller har vært, koblet til en Google-konto. Trykk på ønsket enhet for å deaktivere tilgang.
https://security.google.com/settings/security/activity

Se oversikten over alle apper, tjenester og enheter som har tilgang til Google-kontoen din, og hva de har lov til. Her kan du også deaktivere tilgang.
https://security.google.com/settings/security/permissions

Eksporter alle dine Google-data: bokmerker, epost, kontakter, skydata, profilinformasjon, YouTube-video, bilder og mer.
https://www.google.com/takeout

Slett Google+-kontoen din permanent.
https://plus.google.com/downgrade

[Source] [More]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: