Dette kan da ikke være lov?

[English version below]

VG skriver: “Den nye Straffeloven av 2005 vil trolig ikke kunne tre i kraft i sin helhet før i 2021. Det er 16 år etter at Stortinget vedtok lovendringene.”

Dette er bare for dumt. Hva bør egentlig veie tyngst? At lovendringene er vedtatt, eller hvorvidt datasystemene til politiet fungerer som de skal?

At for eksempel Anders Behring Breivik ikke kunne dømmes i henhold til oppgradert strafferamme som ble vedtatt i 2005, for terrorhandingene han begikk i 2011, noe som kunne ha gitt maksimumsstraff på 30 år bak murene istedet for 21, sier meg at her eksisterer det enten inkompetanse eller likegyldighet og handlings­lammelse på høyt nivå. Hvis datasystemene streiker det da finnes noe man kan falle tilbake på. Hvis ikke skal det jo ikke mer enn et velrettet hackerangrep til for å sørge for at ingen kan dømmes for noe som helst.

Norges Lover utgis i bokform hvert eneste år, så det burde da for pokker være mulig å få tak i et eksemplar og bla i litt godt, gammeldags papir!


IN ENGLISH:

VG.no writes: “The new criminal law of 2005 will probably not be implemented in its entirety undil 2021. This is 16 years after the Parliament voted it in.”

This is just too stupid. What should count most? That the new criminal law has been voted in, or whether the computer systems in the police department work properly?

To know that, for example, Anders Behring Breivik couldn’t be sentenced according to the upgraded maximum penalty for terrorism which was voted in in 2005, for his acts of terrorism in 2011, which would have given him 30 years behind bars instead of 21, tells me that we’re facing either incompetence or indifference and impotence at a high level. If computers fail, there must be something to fall back on. Otherwise it would take little more than a well choreographed hacker attack to ensure that no one could be prosecuted for anything at all.

The Norwegian laws are published in book form every year, so it should damn well be possible to pick up a copy and do some good, old fashioned leafing through pages!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s